2216   Varshavski, Ozer,1898-1944.
Avrohm Manyevitsh un zayne malerishe verk biz haynt / `Ozer Varshavski ; mit a forvort fun A. Lunatsharski.
Nuyork :  Farlag Idish lebn,  [1930].
64 p. : ill., port.
 
ND237 M235W3 1930
Back To Results