2214   Gropper, William,1897-
Di goldene medin`e / fun Vilyam Groper ; mit a forvort fun Meylek.
Nyu York :  "Frayhayt",  c1927.
1 v. : chiefly ill.
Text in Yiddish.
 
NC1429 G738 1927
Back To Results