2112   
Yankev Shatski tsum ondenk / redaktsye-kolegye Filip Fridman, Aleksander Herts, Yoysef L. Likhten.
Nyu-York :  Klub fun Poylishe Yidn, 1957
71, 56 p. : ports.
Yiddish and Polish, with English summaries.
 
DS115.9 S53Y3 1957
Back To Results