2101   Opatoshu, Joseph,1886-1954.
Yidish un Yidishkeyt : eseyen / Yoysef Opatoshu.
Toronte :  Gershon Pomerants esey-bibliotek, 1952
107 p. : port.
Portrait by Marc Chagall.
 
DS102.5 O6 1952
Back To Results