2007   Sachs, Nelly.
Geklibene lider, oykh bilder fun der dramatisher poeme "Eyli" / Neli Zaks ; Yidish, Mayir Shtiker.
Nyu-York : Tsiko, 1967
80 p. : ill., port.
Illustrators:Hayim Gross, `Akiva M. Vayner.
 
PT2637 A4184A52 1967
Back To Results