1984   Babel`, I(Isaak),1894-1941.
Dertseylungen / Y. Babel ; Idish, D. Feldman.
Kharkov : Knihaspilka, 1925
97 p.
Contents : Lyubke kozak -- Korol -- Der foter -- Bam heylikn volent -- Ivanes -- Dos lebn-bashraybung fun Pavlitshenko, Motvey Radianitsh -- Gedalye -- Brestetshke -- Bam batka unzern makhna.
 
PG3476 B2A58 1925
Back To Results