1976   
Fun di Ukra'inishe Sovetishe dikhter / iberzetsungen fun Itsik Fefer, Dovid Hofshteyn, L. Kvitko, L. Reznik un M. Talalayevski.
Kiev : Melukhe farlag far di natsyonale minderhaytn fun USSR, 1937
162 p. : ports.
Poems by: Pavlo Usenko, Nykola Bazhan, Pavlo Tychyna, Leonid Pervomais'kyi, Volodymyr Sosiura. Soviet orthography.
 
PG3987 Y5F4 1937
Back To Results