1953   Kaminsky, Jacob.
Mayn a[lef] b[eys] / Y. Kaminski ; ilustrirt fun N. Kozlovski.
Nyu-York :  "Shvalbn", 1927
1 v. : ill.
(Kleynvarg serye ; n. 1)
 
PJ5116 K34 1927
Back To Results