1947   Reisen, Abraham,1876-1953.
Tsvey briderlakh / Avrohm Reyzen ; getseykhent fun Zagat.
Nyu York :  "Idish", 1919
32 p. : ill.
(Far aykh un ayere kinder ; no. 7) Bound with: the Series (no. 1-5/6, 8-10).
 
PZ90 Y5F29 1918no.7
Back To Results