1758   Zak, Avraham,1891-
In kinigraykh fun Yidishn vort : eseyen un dermonungen / Avrohm Zak.
Buenos Ayres :  Hoyptfarkoyf, Yidish-visnshaftlekher institut - Yivo, 1966
[238] p. : ports.
"Hil`e-tseykhenung: Yankev Valberg." "Bikher fun Avrohm Zak": p. [237- 238].
 
PJ5121 Z25 1966
Back To Results