1550   Zak, Avraham,1891-
In onheyb fun a friling : kapitlekh zikhroynes / Avrohm Zak.
Buenos-Ayres : Tsentral-farband fun Poylishe Yidn in Argentin`e, 1962
329 p., [2] p. of plates : ports.
(Poylishe Yidntum ; bd. 166) "Tseykhenung, ... Henrik Berlevi. Hil`e, Yoysef Ratner-Mirski." Bibliography / Yefim Yeshurin: p. 298-3222. Jacket designed by Joe Fishstein.
 
PJ5129 Z35Z5 1962
Back To Results