1513   Weinstein, Berish,1905-
Reyshe : poeme / Berish Vaynshteyn ; [getseykhnt fun Avrohm Volkovits ; oysyes fun Yitshok Likhtenshteyn].
Nyu-York :  Dovid Ignatov litratur-fond, 1947
315 p. : ill.
 
PJ5129 W42R4 1947
Back To Results