1483   Vladeck, Baruch Charney,1886-1938.
B. Vladek in leben un shafen / redaktirt fun Yefim Yeshurin.
[Nyu York] :  "Forverts" asosieyshon, 1936
437 p. : ill., facsims., ports.
Bibliography: p. 426-437.
 
PJ5129 V59 1936
Back To Results