1471   Varshe, Moyshe,1887-1912.
Vegen fun a neshomeh : togbukh, ferzen, bletlekh / Moysheh Varshe.
[Nyu York] :  Aroysgegebn fun L. Teper un Z. Landoy, [1913].
111 p.
 
PJ5129 V283V34 1913
Back To Results