1345   Sokhatshevski, Ben-A(Ben-Avraham),1889-1958.
In shotn : poemen un lider / Ben-A. Sokhatshevski ; [tseykhnung, Moysheh Apelboym].
Varshe : A. Gitlin, 1923
158 p. : ill.
 
PJ5129 S653 I47 1923
Back To Results