1210   Schwartz, Israel Jacob,1885-1971.
Kentoki / Y.Y. Shvarts.
[New York : I.J. Schwartz] :  hoypt farkoyf S. Rabinovitsh, 1936
260 p.
Photograph of author inserted.
 
PJ5129 S298K4 1936
Back To Results