1057   Pomerantz-Honigbaum, Pessie,1900-1978.
Royter toy / Pesi Hershfeld-Pomerants ; [getseykhnt un oysgeshtelt fun Todres Geler].
Shikag`e :  L.M. Shtayn, [1939].
129 p.: ill.
 
PJ5129P615R6 1939
Back To Results