1049   
Zamlbukh lekoved dem akhtsikyorikn yovyl fun Dovid Pinski, 1872- 1952 / aroysgegebn durkhn "Pinski-yoyvl komitet" unter der redaktsye fun Borukh Shulman.
Rio-de Zshaneyro : ["Pinski-yoyvl komitet"],  [1951 or 1952]
[8], 65, 20 p. : facsim., music, ports.
Preliminary material also in Portuguese.
 
PJ5129P5Z78 1951
Back To Results