1638.
Hemshekh. Vol. 1 (1939)-
New York : Linguist Publishing Co. : hoypt-farkoyf, M. N. Mayzel,1939-1943.
4 v. : ports.
"Zamlbukh." "Redaktsye kolegye: B. Demblin, Berish Vaynshteyn, L. Treyster." Co-editor L. Treyster replaced by Moysheh Shtarkman in vols 2-4. Jackets and box designed by Joe Fishstein.
PJ5120 A217 v.1 (1939)-v.4 (1943)
Back To Results