1594.
Oyfgang. Vol. 1 (1919)-
Kiev : "Kultur-lig`e" , 1919-

"Ershter zamlbukh." "Redaktirt, kolektiv fun mitarbeter." Bound with: Afn shvel (Rig`e, 1921) -- Flekn (Rig`e, 1922) -- Shveln (Lodzsh, 1923) -- Shoybn (Tshernovits, 1924) -- Nay Eyrope (Varsha, 1925).
PJ5111 O95 v.1 (1919)
Back To Results