THE EXHIBIT   ~ Woman Poets ~
05_05Aa Lider Molodovsky et al spine.jpg Heshvndike nekht: lider (Nights in Heshvan: poems), by Kadia Molodowsky (Vilna: B. Kletskin, 1927).

Bound with:- Lider / Sara Reisen, Naye yugnt / Yudika, Durkh zun un volkn / Bas-Sheva Mastboym and Mayne gezangen / Roza Yakubovitsh.

Spine: Lider -- K. Molodovski, Soreh Reyzen, un and.
05_05Ab Heshvendike tp.jpg
Title page
05_05Ac Lider Soreh Reisen cover.jpg
Lider / Sara Reisen
05_05Ad Naye cover.jpg
Naye yugnt
05_05Ae Durkh zun cover.jpg
Durkh zun un volkn
05_05Af Mayne gezangen cover.jpg
Mayne gezangen