THE EXHIBIT   ~ Special Imprints ~
11_13a Shturm cover.jpg Shturm un drang (Storm and striving), by M. Vulfart (Libau, Latvia: Mayn muz'e, l92l).<

Back cover.
11_13b Shturm tp.jpg
Title page
11_13c Shturm back page.jpg
Last page